Pk-yritysbarometri: Satakunnassa odotukset jakaantuvat

Uutiset

Samuli Kinnari

Satakuntalaisten yrittäjien arviot tulevasta suhdannekehityksestä jakaantuvat voimakkaasti toimialan mukaan. Palveluissa nähdään kehitystä parempaan, mutta teollisuudessa, kuljetuksessa ja varsinkin rakentamisessa odotetaan laskusuuntaa. Suhdanneodotukset heijastuvat myös työllisyysnäkymiin. Yrittäjien yhteenlaskettu arvio tulevasta vuodesta on Satakunnassa nykytasolla, kun koko massa ennakoidaan edelleen kasvua.

Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Suomen Yrittäjien yhdessä teettämään kyselyyn vastasivat kaikkiaan yli 4 000 yrityksen edustajat. Satakuntalaisia vastaajista oli 235. Haastattelut tehtiin loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Satakuntalaisissa pk-yrityksissä lähiajan kehitys nähdään epävakaana. Sekä suhdannenousua että -laskua odottavien osuus on neljänneksen luokkaa. Sen sijaan kokonaisarviot pidemmälle ovat Satakunnassakin selvästi myönteisiä, vaikka valtakunnalliselle tasolle ei odotuksissa ylletäkään. Satakuntalaisista nousua kolmen vuoden aikana povaa 35 prosenttia ja laskua 13 prosenttia.

Selvityksen mukaan työllisyyden paranemista estää eniten kysynnän riittämättömyys ja epävakaisuus. Myös työn sivukulut koetaan pahaksi esteeksi työn tarjoamiselle. Satakuntalaiset pitävät sivukuluja vielä vaikeampana esteenä kuin muut.

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top