Yt-neuvottelut: Alma saattaa karsia paikallislehtien ilmestymispäiviä

Uutiset

Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Aluemedia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintansa uudelleenjärjestämiseksi.

Paikallislehdissä ilmestymispäivien vähentämiset ovat mahdollisia. Uudelleenjärjestelyissä tarkastellaan kaikkia toimintoja niin toimituksissa, valmistuksessa, myynnissä, asiakaspalveluissa kuin tukitoiminnoissakin. Aamulehden ja Satakunnan Kansan ilmestymispäivien vähentäminen ei ole suunnitelmissa.

Yhtiön alustavan näkemyksen mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien johdosta enimmillään 85 henkilötyövuodella. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 500 henkilöä.

”Mainosmyynnin sekä sisältömyynnin tuotot ovat pienentyneet useamman vuoden ajan. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen myynti kasvaa, mutta niistä saatavat tulot eivät riitä kompensoimaan printtimediasta kertyvää tulomenetystä. Paine kohdistuu tulokseen, koska liikevaihto on laskenut selkeästi enemmän kuin kustannukset”, sanoo Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Neuvottelut koskevat Aluemedian kustannusliiketoiminnan koko henkilöstöä lukuun ottamatta Lapin lehtiä. Aluemediaan kuuluva paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu ei kuulu neuvottelujen piiriin.

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top