Nokialta lähettävän radiokanavan omistusmuutos vaarantaisi kansallista turvallisuutta

Uutiset

Valtioneuvosto peruuttaa Love FM:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu Viestintävirastolle toimitetussa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Asiassa on tehty ennakkopäätös.

Radiokanava lähettää ohjelmaa Nokialta. Ohjelmistotoimilupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Yhtiön omistaa Trammell Brady Ford III.

Love FM on hakenut ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Yrityskaupan toisena osapuolena on dosentti Johan Bäckman. Hän on hakemuksen mukaan aikeissa ostaa 95 prosenttia osakkeista.

Suojelupoliisi on liikenne- ja viestintäministeriön siltä pyytämässä lausunnossa päätynyt siihen, että Love FM:n ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen ilmeisellä tavalla vaarantaa kansallista turvallisuutta, jos ohjelmistoluvan määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top