Lautamiehiä karsitaan käräjiltä

Uutiset

Samuli Kinnari

Tuomari, nuija, oikeus

Käräjäoikeuteen valittaneen myös Pirkanmaalla jatkossa aiempaa vähemmän lautamiehiä.

Sastamalasta on käräjäoikeudessa nykyisin kuusi lautamiestä. Yhteensä Pirkanmaalla lautamiehiä on 95.

Istuntopäivien määrään nähden lautamiehiä on liikaa. He istuvat keskimäärin kuutena tai seitsemänä päivänä vuodessa.

Käräjäoikeus tulee esittämään oikeusministeriölle lautamiesten kokonaismäärän vähentämistä siten, että jokaisesta kunnasta vähennetään vähintään yksi lautamies.

Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kevään kuntavaaleissa valitut valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet.

Lautamies on maallikkotuomari

+ Valtuustot valitsevat lautamiehet käräjäoikeuksiin
+ Lautamiesten tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Useimmiten lautamiehet valitaan kunnan poliittisen jakauman perusteella
+ Lautamies vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarinvakuutuksen
+ Pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä palveluksesta lautamiehenä voi saada herastuomarin arvonimen

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top