Kevättulvat ovat jäämässä pieniksi

Uutiset

Samuli Kinnari

Sade, vesisade

Nokialla sijaitsevan Melon padon kunnostustyöt vaikuttivat talvella myös alapuolisten vesien korkeuksiin.

Kulovesi ja rautavesi pidettiin marraskuun ja helmikuun välillä tavanomaista alempana. Vedenkorkeuksien alentamisella varauduttiin mahdollisiin vesisateisiin ja myös Kokemäenjoen hyydetulvien ehkäisemiseen. Maaliskuun alussa vedenkorkeudet olivat lähellä tavanomaista.

Yleensä säännösteltävien järvien vedenkorkeuksia lasketaan, jotta järvissä on tilaa lumien sulamisvesille. Tänä vuonna näin ei tehdä, koska kevättulvat ovat jäämässä hyvin pieniksi.

Vähälumisuuden vuoksi on haettu poikkeuslupia säännöstelylupiin. Esimerkiksi Sastamalassa sijaitseville Kiikoisjärvelle ja Mouhijärvelle on haettu poikkeuslupaa, jotta vedenkorkeutta ei tarvitse laskea voimassa olevan
luvan mukaisesti.

·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top