Punkalaitumenjoella tehdään mittauksia

Uutiset

Samuli Kinnari

Alkukesällä Punkalaitumenjoen uomaa mitataan tulvakartoitusta varten. Työt jatkuvat heinäkuulle.

Mittauksia tehdään Huittisista ylävirtaan. Työt aloitettiin jo toukokuussa muutamalla koskialueella. Mittauksia tehdään koko pääuomassa noin 35 kilometrin matkalla.

Töiden aikana mittaajat liikkuvat sekä ranta- että vesialueella. Joissain tapauksissa joudutaan poistamaan vähäisessä määrin rantaryteikköä tai oksia mittauksen helpottamiseksi.

Mittauksista on informoitu kaikkia rantakiinteistöjen omistajia, joiden yhteistiedot olivat kiinteistötietojärjestelmästä saatavilla. Maanomistajia pyydetään olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen, jos mittauksesta on aiheutunut pysyvää vahinkoa omalla ranta-alueella.

Paikallisten tulvahavaintoja kerätään

Tietojen pohjalta laaditaan tulvakartat, jotka palvelevat tulvariskien hallinnan suunnittelua Punkalaitumenjoella. Tulvakarttojen laatimiseksi tarvitaan paikallisten tulvahavaintoja, koska uomasta ei ole kattavia tietoja tulvakorkeuksista.

Maanomistajia pyydetään ottamaan yhteyttä Insinööritoimisto Jami Ahoon, jos tulvakorkeuksia on merkitty maastoon tai rakennukseen. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla osoitteeseen insinooritoimisto(at)jamiaho.fi tai puhelimella numeroon 0400 868 250.

· · · ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top