Työjärjestelyt puhuttavat Sastamalan seurakunnassa – Saman papin alaisuuteen 2-3 kappelia?

Uutiset

Samuli Kinnari

Sastamalan seurakunnassa viritellään keskustelua pappien työnjaon muutoksesta ja sen vaikutuksesta seurakuntarakenteeseen. Kirkkoneuvoston on määrä käydä asiasta lähetekeskustelu.

Kirkkoneuvostolle esitetään, että se antaa kappelineuvostojen pohdittavaksi, mitä kahden tai kolmen kappelin yhdistäminen saman papin alaisuuteen merkitsisi sekä kuinka kappelineuvostojen asema ja kokoontuminen olisi järjestettävä. Palautteet tulisi antaa kirkkoneuvoston elokuun kokoukseen.

Sastamalan seurakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän pappia. Kappelin kappalaisena on kuusi ja kolme kirkkoherra mukaan lukien ovat koko seurakunnan palveluksessa ilman aluevastuuta. Sastamalan seurakunnan aikana on lakkautettu kolme papin virkaa ja perustettu yksi uusi, johon on liitetty myös tiedotussihteerin tehtävät. Kappelien papeilla on alueensa lisäksi vastuu jostakin työmuodosta.

Kappelit ovat olleet hyvin tyytyväisiä pappeihinsa. Eri alueilla on järjestetty monenlaista toimintaa, joka on kappelille omaleimaista ja perinteikästä.

Kirkkoneuvostolle kuitenkin todetaan, että nykyinen työnjako ei herätä pelkkää tyytyväisyyttä. ”Kaikkien työntekijöiden määrän väheneminen on merkinnyt työpaineiden kasvua ja seurakunnan tehtävien priorisoimista. Työn määrään on kiinnitetty huomiota piispantarkastuksessa”, sanotaan esityslistalla. ”Kapituli on kehottanut toimimaan sen johdosta, että seurakuntaan tulleet – ja usein myös lähteneet – uudet papit kokevat kollegiaalisuuden puutetta, kärsivät työpaineista ja kokevat työnjaon epäoikeudenmukaisena.”

Keskeinen ajatus on, että pappien työnjakoa muutetaan kappelien osalta niin, että yhdellä papilla on kaksi tai kolme kappelia, joiden pappi hän on. Suurin osa papeista palvelisi siis koko seurakuntaa työalan ja omien työtehtäviensä kautta. Muutos ei välttämättä toteudu heti, sillä moni pappi jää eläkkeelle lähivuosina.

Kappelineuvostojen on pohdittava, voisivatko ne kokoontua yhdessä, yhdistyä tai löytää jonkin uuden, luovan ratkaisun. ”Ei liene tarkoituksenmukaista, että yksi pappi vastaa usean kappelineuvoston kokoontumisista”, todetaan valmistelussa.

Kirkkoneuvosto pohtii asiaa kokouksessaan ensi keskiviikkona.

·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top