Huittisista toiseksi eniten vastauksia – Satakunnan kirjastoilla tyytyväisiä asiakkaita

Uutiset

Samuli Kinnari

Huittisten pääkirjasto

Huittisten pääkirjasto.

Kirjastojen palvelut saivat Satakunnassa asiakkailta korkean arvosanan. Kyselyyn tuli Huittisista toiseksi eniten vastauksia.

Satakirjastojen asiakaspalvelun arvioi hyväksi tai melko hyväksi lähes 97 prosenttia kyselyyn vastanneista. Henkilökuntaa pidettiin myös ammattitaitoisena ja ystävällisenä. Vastanneista 94 prosenttia oli vähintään melko tyytyväisiä henkilökunnan asiantuntemukseen ja 97 prosenttia ystävällisyyteen.

Asiakkaiden mielestä kirjasto on tärkeä kunnallinen peruspalvelu. Varauksetta tätä mieltä oli 91 prosenttia kysymykseen vastanneista ja osittain samaa mieltä 5 prosenttia. Kirjastoa pidettiin tärkeänä julkisena tilana ja sen katsottiin lisäävän sivistystä ja luovuutta. Vastanneiden ylivoimaisen enemmistön mielestä kirjaston käyttö myös parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia.

Satakirjastojen kokoelmiin, tiloihin ja palveluihin oltiin yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Varsinkin kaunokirjallisuuskokoelmat ja uutuuskirjojen saatavuus keräsivät kiitosta. Jonkin verran heikompia arvioita saivat elokuva-, musiikki- ja äänikirjakokoelmat.

Sähköisten e-kirjojen kokoelmat ja käyttö ovat kirjastoissa kasvussa, mutta edelleen suurin osa asiakkaista pitäytyy perinteisessä kirjassa. E-kirjoja ilmoitti lainaavansa usein vain pari prosenttia vastanneista ja silloin tällöin noin 12 prosenttia.

Kyselyssä asiakkailta tiedusteltiin heidän mielikuviaan käyttämästään kirjastosta vastaparien avulla. Näissä arvioissa näkemys kirjastosta oli suurimmaksi osaksi myönteinen. Esimerkiksi 95 prosenttia piti kirjastoa enemmän innostavana kuin tylsänä ja 88 prosenttia pikemmin nykyaikaisena kuin vanhanaikaisena. Myös kirjaston monipuolisuus, viihtyisyys ja turvallisuus saivat hyvät arviot.

Keväällä tehtyyn asiakaskyselyyn tuli Huittisista 160 vastausta, mikä on toiseksi eniten. Kaikkiaan mielipiteensä kertoi 1 215 asiakasta.

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top