Huittinen ja muut seutukaupungit vaihtoehto keskittämispolitiikalle

Uutiset

Samuli Kinnari

Huittinen

Maakuntaohjelmaa laaditaan Satakunnassa. Luonnos on lausuntokierroksella.

Huittisten kaupunginhallituksen mielestä on tärkeää, että maakuntaohjelmassa huomioidaan seutukaupungit alueensa ja ympäristönsä elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittäjinä. Hallitus antoi lausunnon maakuntaohjelman luonnoksesta.

Miljoonalla asukkaallaan seutukaupungit luovat kuntarakenteen perustan sekä toimivan alustan alueellisten ja paikallisten palvelujen järjestämiselle. Se on vaihtoehto maakuntakeskuksiin suuntautuvalle keskittämispolitiikalle. Lausunnossa muistutetaan, että koko maan tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi seutukaupunkitasolle tuleekin osoittaa resursseja ja luoda sopivia, kokonaisvaltaisesti aluetta kehittäviä työkaluja.

Huittisten näkökulmasta erityisesti valtateiden 2 ja 12 kehittämisessä esiin nousee yrityselämän saavutettavuus. Toimivien liittymäjärjestelyjen turvaamisesta on huolehdittava, kun liikenteen sujuvuutta valtateillä parannetaan.

Biotalous on ala, jonka ympärille on luotavissa uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. ”Kaakkois-Satakunnan biotalousklusterin kasvun edellytyksistä huolehtiminen on priorisoitava korkealle maakunnan kehittämistyössä”, todetaan lausunnossa.

Maakuntaohjelmassa on maininta Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta. Alueen elinkeinoelämän kasvu ja valtavaan työvoimatarpeeseen vastaaminen edellyttää maakunnalta erityisiä toimia ja erityistä monialaista yhteistyötä. Huittisten kaupunginhallitus katsoo, että positiiviseen rakennemuutokseen valmistautuminen pitäisi korostaa maakuntaohjelmaluonnoksessa omaksi kehittämisteemakseen.

Satakuntaan laaditaan maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021.

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Uudet

Scroll to top