Sastamalasta tunnin junan kyytiin?

Uutiset

Samuli Kinnari

Länsi-Suomen maakuntaliitot vaativat nopeampia junayhteyksiä. Esimerkiksi matka Porista Tampereelle tulee voida tehdä tunnissa, samoin kuin matka Tampereelta Helsinkiin.

Henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen ja häiriöherkkyyden minimointi antavat mahdollisuuden laajentaa työssäkäyntialueita ja kasvattaa työvoiman liikkuvuutta. Tavaraliikenteessä tarvitaan välityskyvyn turvaamista, akselipainojen riittävyyden varmistamista ja ratapihojen ajanmukaistamista.

Junayhteyksien nopeuttaminen vaatii investointeja. Tunnin juniin pääseminen edellyttää lisäraiteiden rakentamista, liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja paikoin ratageometrian parantamista.

Maakunnat esittävät, että käynnistetään hanke, jossa tavoitteena on keskusten välisten matkustusaikojen lyhentäminen yhteen tuntiin.

·

Seuraava:

Edellinen:

Uudet

Scroll to top