Kouluruoka maistuu Sastamalassa – yläkoululaisten ja lukiolaisten tyytyväisyys nousi huimasti

Uutiset

Ruokailuvälineet, pöytä

Kattaus. Kuvituskuva.

Sastamalassa koululaisten tyytyväisyys Servin ruokapalveluihin kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Tämä käy ilmi syksyllä toteutusta tutkimuksesta.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella asiakkaiden kokonaistyytyväisyys niin Servin ruoka- kuin puhtauspalveluihinkin pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Koulujen ruokapalvelut arvioitiin huomattavasti aiempaa paremmiksi. Tyytyväisten osuus kasvoi lähes viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. Erityisesti vanhempien oppilaiden keskuudessa tyytyväisyys parani merkittävästi. Tyytyväisten osuus kasvoi lukiolaisten osalta huimat kymmenen prosenttia ja yläkoululaisten osalta seitsemän prosenttia viime vuodesta.

Tuloksia verrataan myös muiden kuntien tuloksiin. Seitsemän eri kunnan vuosien 2011–2016 tuloksiin verrattuna Sastamalan kouluruoka peittoaa muiden kuntien kouluruoan muun muassa maussa, houkuttelevassa ulkonäössä, terveellisyydessä ja monipuolisuudessa. Myös asiakaspalvelu sekä tarjoilun sujuvuus saivat erityistä kiitosta Sastamalan koululaisilta, kun taas ruokasalien viihtyisyyttä ja rauhallisuutta arvioitiin kriittisemmin kuin verrokkikunnissa.

Kotiateriapalvelun asiakkailta viime vuotta kriittisempiä arvioita

Tays Sastamalan ja terveyskeskuksen sairaalaosastoilla tyytyväisyys ruokapalveluihin oli edellisvuoden tasolla. Yhdeksän kymmenestä asiakkaasta on tyytyväinen ruokapalveluihin kokonaisuutena. Tehostetun palveluasumisen piirissä tyytyväisiä ruokapalveluihin kokonaisuutena on kahdeksan asiakasta kymmenestä.

Kotiateriapalvelun asiakkaat arvioivat kotiaterioita viime vuotta kriittisemmin. Salaatit ja jälkiruoat arvioitiin viime vuoden tasolle, mutta muilla osa-alueilla arviot olivat hieman viime vuotta heikommat. Kriittisemmistä arvioista huolimatta lähes seitsemän kymmenestä asiakkaasta oli edelleen tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ruoan makuun.

Henkilöstöravintoloiden asiakkaiden tyytyväisyys ylsi lähes viime vuoden tasolle. Ruokasalien rauhallisuutta ja ravintoloiden aukioloaikojen sopivuutta arvioitiin edellisvuotta kriittisemmin, mikä laski kokonaistyytyväisyyden edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Sen sijaan ruoan ulkonäkö sai viime vuotta paremmat arviot ja asiakaspalvelu oli erityisesti asiakkaiden mieleen.

Puhtauspalveluiden osalta asiakkaiden kokonaistyytyväisyys palveluihin pysyi ennallaan. Vaikka tyytyväisyys yleiseen puhtaustasoon olikin hieman laskenut edellisvuodesta, oli kahdeksan kymmenestä puhtauspalveluasiakkaasta tyytyväinen saamaansa palveluun kokonaisuutena. Erityisesti puhtauspalveluhenkilöstön joustavuus ja yhteistyön toimivuus toimipisteissä saivat asiakkailta kiitosta.

FCG Finnish Consulting Group Oy toteutti asiakastyytyväisyystutkimuksen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servin toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 344 vastaajaa. Seuraavan kerran asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuonna 2019.

·

Seuraava:

Edellinen:

Uudet

Scroll to top