Tulipaloissa kuoli Pirkanmaalla yhdeksän ihmistä

Uutiset

Samuli Kinnari

Tulipalo Karkussa

Paloautoja.

Pirkanmaalla tilastot kertovat, että kokonaisuutena pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat. Pelastustoimen tehtävät ovat hienoisessa laskussa, mutta ensihoidon tehtävät lisääntyivät huomattavasti.

Kaikkiaan tehtäviä oli 57 534. Edeltävänä vuonna niitä kirjautui 49 109.

Ensihoidon tehtäviä oli 47 401. Määrä on 8 842 enemmän kuin toissa vuonna. Kasvuun vaikutti pelastuslaitoksen ensihoidon vastuualueiden laajeneminen.

Pelastustoimen tehtäviä oli 10 133. Pudotusta edeltävään vuoteen on 417.

Tulipaloja oli viime vuonna 991, eli 32 vähemmän kuin edellisvuotena. Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 2 793, laskua 266. Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli 1 512, mikä on 184 vähemmän kuin edellisvuonna.

Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli 2 985. Kasvua niissä on 92. Ensivastetehtävässä ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään paloauto joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Tulipaloissa menehtyi Pirkanmaalla viime vuonna yhdeksän henkilöä.

· ·

Seuraava:

Edellinen:

Uudet

Scroll to top