Kiikassa hyydetulva pysynyt aisoissa

Uutiset

Samuli Kinnari

Kiikan hyydepato

Kokemäenjokea Kiikassa Haukansaaren kohdalta.

Tulvatilanne Kokemäenjoella on helpottanut toistaiseksi.

Kiikassa hyydepadot ovat nostaneet vedenkorkeuksia. Hyydettä on etenkin Haukansaaren toisessa uomassa ja sen alapuoleisissa koskissa.

Tyrvään voimalaitoksen juoksutusten pienentämisen ansiosta vedenkorkeudet on saatu alentumaan.

Tulvakeskus luonnehtii tilannetta vakaaksi.

·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top