Sastamalan tasapainotus onnistui, talouden hallinnan tarve jatkuu

Uutiset

Yrityspuisto Syke, Vammas

Vammaksen aluetta ilmasta.

Viime vuosi oli Sastamalan kaupungille taloudellisesti erittäin hyvä.

Tilinpäätös on 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Nettomenot putosivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 prosenttia. Lainamäärä laski 0,5 miljoonaa euroa. Lainaa on yhteensä 53,0 miljoonaa euroa. Kaupunkilaista kohti se tekee 2 136 euroa.

Erityisen huomionarvoisena on talousjohtaja Elina Alajoen mukaan pidettävä sitä, että kaupungin henkilöstömenot laskivat jo toisena peräkkäisenä vuonna. Syynä tähän olivat valtakunnallinen kilpailukykysopimus ja kaupungin hallittu henkilöstömäärän vähentäminen. Maltilliset palkkaratkaisut ja alhainen inflaatio ovat osaltaan vähentäneet kustannusten kasvupainetta, mutta menojen kurissa pitäminen on vaatinut kaupungilta jatkuvia omia toimenpiteitä.

Sastamala laati vuonna 2014 vuosille 2015-2017 tuottavuusohjelman, jonka tavoitteena oli saavuttaa viiden miljoonan euron talouden tasapainotus toimintakuluja vähentämällä. ”Tavoite on saavutettu ja jopa selkeästi ylitetty”, sanoo talousjohtaja Elina Alajoki.

Viime vuonna Sastamalan kaupungin ja liikelaitosten investointimenot olivat yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Näistä 3,4 miljoonaa euroa oli tilakeskuksen investointeja, joihin kuuluivat muun muassa Kiikoisissa koulun yhteyteen rakennettu uusi kirjasto, kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakennustöiden aloittaminen sekä nuorisovaltuuston aloitteesta lähteneen skeittiparkin toteuttaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja perusparantamiseen käytettiin noin 2,2 miljoonaa euroa. Yksi keskeisistä kohteista oli Ranta-Kukkurin kunnallistekniikka.

Myönteinen kehitys vaati uskallusta panostaa

Talouden hallinnan tarve jatkuu kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikuttivat lukuisat kertaluonteiset erät ja kuluvan vuoden talousarvio on lievästi alijäämäinen. Myönteinen kehitys vaatii uskallusta panostaa kaupungin kasvua tukeviin hankkeisiin.

”Uudella valtuustolla tulee olemaan keskeinen rooli strategian ja uuden, helmikuussa hyväksytyn elinvoimaohjelman eteenpäin viennissä”, sanoo Jarkko Malmberg.

Uskallusta mitataan konkreettisesti tilinpäätöksen hyväksynnän yhteydessä, kun Yrityspuisto Sykkeen kunnallistekniikan rakentamiseen ehdotetaan miljoonan euron investointivarausta.

· · ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top