Selvitys: Sastamalan uuden uimahallin paikka on keskustassa

Uutiset

Uusi uimahalli Sastamalan keskustaan sijoitettuna vetäisi vuodessa noin 100 000 kävijää. Tämä käy ilmi kaupungin Sport Venuelta tilaamasta uimahallin tarveselvityksestä. Siinä kartoitettiin erityyppiseen käyttöön ja erilaisille kohderyhmille soveltuvia ratkaisuja.

Nykyiset Kiikan ja Keikyän uimahallit palvelevat vuodessa yhteensä noin 41 000 kävijää. Selvityksessä mainittuihin kävijälukuihin päästäkseen uuden hallin tulee sijaita helposti saavutettavassa paikassa eli kaupungin keskustassa ja sen on oltava auki noin 80 tuntia viikossa.

Selvityksen mukaan kaupungin väestöstä noin puolet asuu keskustan ympäristössä ja keskusta olisi paras sijaintipaikka erityisesti koululaisia ja vanhuksia ajatellen. Kävijämääriin vaikuttavat oleellisesti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin päivänsisäisesti mukautuvat altaat sekä uimahallin ohessa tarjottavat palvelut kuten esimerkiksi kuntosali. Kuntosali voi lisätä kävijämäärää jopa 30-40 prosenttia, tyypillisestikin keskimäärin 20 prosenttia.

Uuden uimahallin kokonaiskulut olisivat selvityksen mukaan noin 1,1 miljoona euroa vuodessa sisältäen sekä ylläpito- että pääomakulut. Sastamalan nykyisten hallien nettomenot ovat noin 360 000 euroa vuodessa. Pääomakuluja vanhoista halleista ei enää ole. Sastamalan nykyiset uimahallit Kiikassa ja Keikyässä ovat kuitenkin tekniikan ja rakenteiden osalta käyttöikänsä päässä, eikä niiden käyttöä voida merkittävilläkään investoinneilla jatkaa kovin monia vuosia. Hallien sijainnit eivät myöskään tue maksimaalista käyttöä. Tarveselvityksessä suositellaan yhden, kokonaan uuden ja koko kaupunkia palvelevan uimahallin rakentamista.

Sastamalan kaupunginhallitus tulee käsittelemään asian seuraavan vaiheen eli hankesuunnitelman valmistelun käynnistämistä kesäkuussa. Valtuustossa asia on nopeimmillaan jo juhannusviikolla.

Hankesuunnitelmasta tulee laajempi kuin mihin yleensä on totuttu. Suunnitelmassa pohditaan uimahallin tilaratkaisujen lisäksi myös toiminnan toteutusmalli, rahoitus, sijainti ja oheispalveluiden tarve. Kaupunginjohtaja Malmbergin mukaan toimintamallia valmistellaan eri vaihtoehtojen tarkastelun kautta. Tavoitteena on luoda hanke, johon saadaan valtion täysimääräinen rahoitus eli noin miljoona euroa. Asiasta on jo käyty alustavia neuvotteluja opetusministeriön virkamiesten kanssa.

Yksi keskeinen hankesuunnitelman aihe on hallin sijainti. Sijaintiin ja uimahallin oheen mahdollisesti sijoitettaviin muihin palveluihin toivotaan erilaisia ehdotuksia ja näkemyksiä keskustan alueesta järjestettävän SAFA-kilpailun kautta. Uimahallin ja sen oheispalveluiden myötä keskusta saa uutta vireyttä ja lisää sykettä.

”Uimahallihanke tuleekin valmistella niin, että investoinnin vaikutukset ovat laaja-alaiset ja sen tulee vahvistaa nykyistä kaupunkirakennetta”, summaa Jarkko Malmberg.

Jos hanke etenee kaavaillusti, olisivat vuodet 2018-2019 suunnittelun aikaa ja valtion rahoitusta päästäisiin hakemaan ensi vuoden lopulla. Rahoituksen saaminen määrittelee pitkälle lopullisen aikataulun, mutta realistisesti voitaisiin ajatella rakentamisen alkavan vuosina 2021-2022. Arvioitu investointimeno olisi 10 miljoonaa euroa.

· · ·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top