Pohjavesialuetta tutkitaan Huittisissa ja Kokemäellä

Uutiset

Samuli Kinnari

Pohjavesi, mittaus

Kuvituskuva pohjaveden mittauksesta.

Geologian tutkimuskeskus selvittää Huittisissa ja Kokemäellä Raijalan pohjavesialueen geologista rakennetta. Työt käynnistyvät marraskuussa.

Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksilla. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään myös kairauksin ja painovoimamittauksin alkuvuodesta.

Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin parin-kolmen henkilön ryhmä. Mittaus tapahtuu luontoa vahingoittamatta, eikä siitä jää pysyviä jälkiä maastoon. Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain niillä kiinteistöillä, joille on saatu maanomistajan lupa.

Tuloksia käytetään pohjavesialueen rajauksen tarkistamiseen. Selvitys valmistuu elokuun loppuun mennessä.

·

Seuraava:

Edellinen:

Tuoreimmat

Scroll to top