Kokemäenjoki

Keikyän kylän kehittäminen pilotiksi Sastamalan vesistöhankkeeseen

14.12. 7:29

Digitaalinen karttasovellus huomioi vesistöt veneilijän ja satunnaisen matkailijan näkökulmasta.

· ·

Kokemäenjoella vältyttäneen hyydetulvilta

12.12. 7:36

Pakkasista riippuen hyyteeltä suojaava jääkansi muodostunee lähipäivinä.

· · · ·

Reaaliaikaista tietoa Loimijoen vedenlaadusta

4.5. 16:13

Loimijoen vedenlaatua voi seurata Huittisten Vampulasta lähes reaaliaikaisesti netissä.

· · ·

Loimijoelle ennustettu tulvavirtaamaa

2.5. 15:08

Reippaat sateet näkyvät Kokemäenjoen sivujoissa.

· ·

Päästöillä ei yhteyttä Kokemäenjoen simpukkakuolemiin

12.4. 11:23

Taustalla ovat poikkeukselliset hyydepadot.

· ·

Pirkanmaan tekemisillä merkitystä Kokemäenjoen tulvimiseen

9.4. 15:07

Järvien säännöstelyllä voidaan merkittävästi pienentää tai estää tulvavahinkoja.

· ·

Kokemäenjoen nousu tasoittunut Kiikassa

23.2. 22:43

Vedenkorkeus on huomattavasti taannoisia hyydeongelmia alempana.

·

Viime hyydetulvaan vielä matkaa Kiikassa

21.2. 17:31

Sastamalassa Kiikassa vedenkorkeus on noussut alkuviikolla 15 senttiä kahdessa päivässä.

·

Pakkasen kiristyminen kasvattaaa hyyderiskiä Kokemäenjoella

19.2. 14:29

Tulvakeskuksen mukaan Kokemäenjoen hyydetilanne voi jälleen pahentua pakkasten kiristyessä.

· ·

Kiikassa hyydetulva pysynyt aisoissa

10.2. 14:30

Hyydettä on etenkin Haukansaaren toisessa uomassa ja sen alapuoleisissa koskissa.

·

Tulvavesi uhkasi Kiikassa asuintaloa

9.2. 13:22

Tyrvään voimalaitoksen juoksutuksen pienentämisen ansiosta vedenkorkeuksia on saatu alentumaan. Lauhtuminen tuo helpotusta tilanteeseen.

· · ·

Kiikassa kiusaa hyydepadosta

8.2. 15:00

Vedenkorkeus nousi kymmenen sentin päähän vahinkorajasta.

·

Kokemäenjoki käväisi Kiikassa vahinkorajalla

7.2. 10:47

Juoksutusten pienentäminen korjasi tilanteen. Sään lauhtumisen odotetaan tuovan helpotusta.

·

Kokemäenjoen jääkannettomiin kohtiin voi muodostua hyydettä

3.2. 12:25

Tulvatilanne keski- ja alajuoksulla on pysynyt vakaana.

· ·

Kokemäenjoen tulvatilanne vakaa

27.1. 16:16

Huittisissa vesi on tulvarajan alapuolella.

· · ·

Tulvariski kasvanut Huittisissa – Asuinrakennuksia kastumisvaarassa

25.1. 14:11

Kokemäenjoella tulvariski on kohonnut. Huittisissa on jälleen kastumisvaarassa asuinrakennuksia. Osa paikallisteistä on poikki. Loimijoen virtaaman ennustetaan nousevan lähipäivinä nopeasti.

· ·

Kokemäenjoki pysynyt Huittisissa tulvarajan alapuolella

21.1. 23:13

Huittisissa Kokemäenjoen tilanne on ollut vakaa.

· ·

Kokemäenjoen hyydetilanne helpottanut toistaiseksi

20.1. 12:42

Vedenkorkeus Huittisissa Syyrensuun mittauspaikalla laski tulvarajan alapuolelle.

· ·

Hyydepadon räjäyttäminen helpotti tulvatilannetta

19.1. 10:18

Kokemäenjoen juoksutuksia rajoitetaan yli viikonlopun.

· · ·

Tulva-alueen laajuus noin 500 hehtaaria – Uhkaa Huittisissa asuintaloja

18.1. 13:01

Puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua patojen räjäytyksiin. Pirkanmaalta saadaan työhön hydrokopteri.

· ·

Hyydetulva uhkaa kastella asuintaloja Huittisissa, jos vesi vielä nousee

17.1. 14:29

Vesi on tulvinut paikallistielle ja kastellut peltoja sekä vapaa-ajanrakennusten kivijalkoja.

· ·

Hyydepato aiheuttaa Huittisissa tulvavaaraa

16.1. 16:13

Vesi on levinnyt laajasti peltoalueille ja uhkaa vapaa-ajanrakennuksia.

· ·

Kokemäenjoki yritetään jäädyttää – Tyrvään ja Kolsin voimalaitoksilla ollut ongelmia

9.1. 13:13

Hyydelauttoja kulkee joessa runsaasti.

· ·

Sateet näkyvät jokivesien ravinnepitoisuuksissa

20.12.2017

Loimijoen vesimäärä ja vedenlaatu määräävät Kokemäenjoen vedenlaadun Huittisista alavirtaan.

· · · ·

Kokemäenjoen jäädytysajo tarvitsee kunnon pakkasen

19.12.2017

Pirkanmaalla varaudutaan Kokemäenjoen hyydetulviin.

· ·

« Vanhemmat  

Tuoreimmat

Scroll to top