Kuntaliitto: Kaikille kouluasteille saatava päteviä opettajia

Uutiset

Kuntaliiton selvityksen mukaan noin joka kymmenenneltä peruskoulun opettajalta puuttuu muodollinen pätevyys tehtäväänsä. Määrä on pysynyt samana viime vuosina. Liiton mukaan päteviä opettajia ei kaikkiin virkoihin ole edes saatavilla. Koko maassa on pulaa opinto-ohjaajista, erityisopettajista, matematiikan sekä kielten opettajista.

Tilanne vaihtelee kunnittain. Joissakin kunnissa kaikki opettajat täyttävät pätevyysvaatimukset. On myös kuntia, joissa viidesosa opettajista on muodollisesti epäpäteviä. Parhaiten päteviä opettajia on paikkakunnilla ja alueilla, joissa annetaan opettajankoulutusta.

Muodollisesti epäpäteviä opettajia on erityisesti sijaisina. Osavuotissijaisuudet, esimerkiksi äitiyslomasijaisuudet, eivät houkuttele päteviä opettajia. Äitiyslomalla oleva vakituinen viranhaltija voi katkaista äitiyslomansa koulujen kesäloman ajaksi, jolloin sijainen ei aina saa kesäloman ajalta palkkaa. Sama koskee opintovapaan ja vuorotteluvapaan tilannetta.

Pysyvällä opettajakunnalla mahdollistetaan koulun pitkäjänteinen kehittäminen, luodaan edellytykset laadukkaalle opetukselle ja turvallisille oppimisympäristöille.

Perusopetusta antaa noin 42 000 opettajaa, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Monet kunnat palkkaisivat ilmoituksensa mukaan enemmän miesopettajia.

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat