Kirkkolain muutos laajentaa mahdollisuutta liittää lapsi kirkon jäseneksi

Uutiset

Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen säädettäisiin kirkkolaissa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina.

Esityksellä laajennettaisiin mahdollisuuksia liittää lapsi kirkon jäseneksi: kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi voitaisiin liittää kirkon jäseneksi riippumatta vanhempiensa tai huoltajiensa uskonnollisesta asemasta. Kastetun ja kirkon jäseneksi jo liitetyn lapsen kirkkoon kuuluminen ei edellyttäisi vanhemman tai huoltajan jäsenyyttä. Alle 12-vuotiaan lapsen kirkkoon liittämisen edellytyksenä olisi, että vanhempi tai huoltaja on kirkon jäsen. Tällöin riittäisi, että toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon.

Lapsen uskonnollinen asema ei enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen uskonnonvapauslain nojalla ole sidottu vanhempien tai huoltajien uskonnollisen asemaan. Lapsen liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun. Kirkko voi lainsäädännössään määritellä jäsenyyden edellytykset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat