MAINOS

Sopuli seuraa: Sastamalan valtuuston kokous

Uutiset

Samuli Kinnari

Päivitetty klo 2.35.

Sastamalan kaupunginvaltuusto kokoontuu Sylvään koululla maanantaina kello 18 alkaen. Sopuli seuraa kokousta paikanpäällä. Päivitämme kokouksen päätöksiä tähän.

Lue myös: Sastamalassa edessä vaikea valtuuston kokous (13.6.)

Esityslista ja päätökset

 • 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouksessa 51 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua.
 • 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • 30 Regina Salkovicin eronpyyntö luottamustoimista ja toimien täyttäminen: Regina Salkovicille (kok) myönnettiin ero. Tilalle valittiin Tauno Virtanen.
 • 31 Eronpyyntö rakennuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen: Sanna Sianojalle (kok) myönnettiin ero. Tilalle valittiin Leena Palomäki.
 • 32 Sastamalan perusturvakuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus: Saspen johtajien palkat ja kouluttautumisen kustannukset puhuttivat valtuustoa. SDP paheksui Jarkko Kulonpään suulla. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 33 Sastamalan kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2009: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 34 Esitys Sastamalan perusturvakuntayhtymän kanssa tehdyn palvelusopimuksen muuttamisesta: Pirkko Lahtinen (sd.) esitti, että Karkkukodin lakkauttamisesta luovutaan. Esitys herättää runsaasti keskustelua. Esitystä on kannatettu vasemmistoryhmistä, muun muassa Kari Oksanen (vas.) ja Reino Sivonen (sd.). Vihreä valtuustoryhmä ilmoitti Mika Sillanpään suulla kokonaisuudessaan kannattavansa Lahtisen esitystä. Jari Andersson (kok.), Hannu Pohjanen (kesk.) ja Regina Salkovic (kok.) käyttivät hallituksen esitystä kannattavan puheenvuoron. Salkovic muistutti, että nyt tehdään päätöksiä tulevaisuuteen. “Asiat eivät muutu yhdessä yössä”, Salkovic sanoi. Kerttu Tuomisto (Sastamalan sit.) moitti hallituksen linjaa kylmäksi. “Miten hallituksen linja voi olla kylmä, kun kaikille halutaan turvata korkeatasoinen hoito?” kysyi Jari Andersson. Jarkko Kulonpää (sd.) tuki kaupunginhallitusta. “Pienet yksiköt eivät ole tulevaisuutta. Joudumme tekemään rakenteellisia muutoksia”, Kulonpää sanoi. Jukka Pusa (kok.) tähdensi, että tarkoituksena ei ole väheksyä Karkkukodissa tehtävää työtä, vaan taata hyvä hoito kaikille. “Muillekin kuin seitsemälle”, Pusa sanoin. Hän ihmetteli vanhoihin rakenteisiin kiinnittymistä ja totesi, että vastustajat estävät lisäresurssien sijoittamisen kotihoitoon. Tarmo Seppä (kesk.) muistutti, että olemme kylmien tosiasioiden edessä. Äänestystulos: Kaupunginhallitus 38 – Lahtinen 21
 • 35 Sastamalan kaupungin vanhustenhuollon palvelurakenneselvitys: Reino Sivonen (sd.) esitti, että Esikon ja Neliapilan toimintaa ei lopeteta. Liisa Myllyniemi (vas.) kannatti. Jouko Väissi (kok.) halusi selvityksen Heikkilän vanhainkodin lakkauttamisen aikataulusta. Hyvinvointijohtaja Katja Tommiska totesi, että suunniteltu vuosi on 2012. Regina Salkovic (kok.) kiitti valmistelijoita tulevaisuuteen katsomisesta ja kokonaisuudesta. “Kolmella keskittymällä haetaan synergiaetuja. Pienet yksiköt ovat haavoittuvia”, Salkovic sanoi. Äänestys: Kaupunginhallitus 47 – Sivonen 12. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 36 Vanhusten palvelurakenneselvityksen investoinnit 2011-2015: Kokous jatkuu tauon jälkeen klo 20.20. Liisa Myllyniemi (vas.) kyseenalaisti Hopun uuden palvelukeskuksen kolmannen kerroksen käyttötarkoituksen. Myllyniemi esitti, että tehostetun palveluasumisen yksikköä ei sijoitettaisi kolmanteen kerrokseen. Reino Sivonen (sd.) ja Reino Nummi (sd.) yhtyivät Myllyniemen ajatukseen. Äänestys: kaupunginhallitus 51 – Myllyniemi 8. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 37 Huhtikuun 2010 osavuosikatsaus: Hannu Pohjanen (kesk.) keskustelutti urakoiden kilpailuttamisesta. Pohjosta huoletti Häijään päiväkodin suunnitteluun varattu 158 000 euroa. Hän suosisi mallia, jossa kilpailutetaan könttäsummalla koko toteutus. Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo totesi, että niin sanotuista ranskalaisista urakoista on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 38 Putajan SEO:n kiinteistön siivoamisen teettämisuhka – määrärahan varaaminen Sastamalan perusturvakuntayhtymän ja Sastamalan kaupungin väliseen palvelusopimukseen: Päätös kaupunginhallituksen esityksen lisäyksellä, että katetaan lainanotolla.
 • 39 Vammalan rautatieasema-alueen ostaminen: Alueen nykyinen kunto keskustelutti. Kaupungin on tarkoitus laittaa alue kuntoon. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 40 Vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistuminen ja vuoden 2010 talousarvion tarkistaminen sekä raami taloussuunnitelmaa varten: Jenni Jokinen (sd.) esitti määrärahaa uimahallin suunnitteluun vuodelle 2012. Pirkko Lahtinen (sd.) kannatti. Kaupunginjohtaja Paavo Salli muistutti talouden erittäin kovista haasteista. “Koelaskelmien mukaan Sastamala on suoraan kriisikunta vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella”, Salli sanoi. Tauno Virtanen (kok.) totesi, että uimahalli on hyvä keino päästä kriisikunnaksi jo aikaisemminkin. “Mutta yrittäisin vielä. Lähtökohtaisesti olen samaa mieltä kuin isävainaani, että talvella ei tarvitse uida eikä kesällä luistella”, sanoi Virtanen. Äänestys: kaupunginhallitus 53 – Jokinen 5 – Tyhjä 1. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 41 Sastamalan keittiöhankkeen toimintamalli: Tarja Pietilä (sd.) vierastaa osakeyhtiömallia ja esitti asian uudelleen valmistelemista liikelaitoksena. Reino Nummi (sd.) kannatti ja kantaa huolta valmistuskeittiön puuttumisesta Kiikan alueella. Valtuusto keskustelee ja äänestää asian siirtämisestä. Arto Satonen (kok.) huomautti, että on kysymys Vammalan aluesairaalan tulevaisuudesta ja kannatti asian käsittelemistä nyt sekä kaupunginhallituksen esitystä. Äänestys: Asian käsittely nyt 55 – Asia jätetään pöydälle 4. Keskustelu jatkuu. Konsultointiyritys Damicon konsultti muistutti, että ruoan laatu ei heikkene kuljetuksessa. Hän olisi esittänyt vieläkin voimakkaampaa keskittämistä. Sastamalan kokoiset Kouvola ja Janakkala ovat keskittämässä ruoan valmistuksen yhteen keittiöön. Ulla Yli-Hongisto (kesk.) esitti osakeyhtiön perustamista, mutta valmistuskeittiöitä hänellä ei ole tässä vaiheessa halu karsia, vaan rakennetta tulisi valmistella uudelleen. Esitystä on kannatettu. Pyydettyjä puheenvuoroja on kymmenen. Päivi Pelttari (kok.) muistutti, että esitystä tehtäessä oli tiedossa miljoonan euron säästötavoite, mutta nyt säästötavoite on kolme miljoonaa euroa. Ryhmien johtajat pitivät neuvottelutauon. Ulla Yli-Hongisto peräsi selkeää suunnitelmaa ja aikatauluja. “En ole vesittämässä hanketta”, hän sanoi. Arto Koivisto (sd.) totesi kuulleensa, että synnytykset Vammalan aluesairaalassa loppuisivat vuonna 2016. Arto Satonen (kok.) totesi, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri selvittää synnytysten jatkamista ja volyymin kasvattamista. Ulla Yli-Hongisto tähdensi hallittua muutosta, kun Liisa Myllyniemi (vas.) oli tekemässä omaa esitystä. Myllyniemi tyytyi sananvaihdon jälkeen. Puheenjohtaja Pauli Pietilä (kesk.) pohtii äänestysjärjestystä. Äänestys 1: Kaupunginhallitus 54 – Pietilä 4 – Poissa 1. Äänestys 2: Kaupunginhallitus 34 – Yli-Hongisto 24 – Poissa 1. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan. Myllyniemi ja Pietilä jättivät eriävän mielipiteen.
 • 42 Työterveyshuollon alueellisen liikelaitoksen perustaminen: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 43 Huittisten ja Sastamalan kaupunkien sekä Punkalaitumen kunnan jätevesien käsittelyn osakeyhtiön perustaminen: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 44 Suunnitelma Sastamalan kaupungin ja Suomen kirjainstituutin säätiön museotoiminnan kehittämiseksi: Arto Koivisto (sd.) toivoi, että uimahallin vastustajat vastustaisivat myös museotoiminnan kehittämistä. “Uimahallista olisi iloa vauvasta vaariin”, Koivisto sanoi. Reino Nummi (sd.) totesi, ettei asioita voi verrata. Myös Jenni Jokinen (sd.) irtisanoutui Koiviston kannasta. Jokinen on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 45 Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaan.
 • 46 Salokunnan ja Tervamäen koulujen lakkauttaminen 1.8.2010 alkaen: Olavi Vinha (kesk.) esitti, että Salokunnan ja Tervamäen koulut jatkavat toimintaansa. Vinha vetosi muun muassa Sastamalan maaseutustrategian luonnokseen. Hän totesi, että esityksen on allekirjoittanut neljäsosa valtuutetuista. Keskustelu jatkuu. Lähinnä kyläkoulujen puolustajat ovat äänessä. Useita puheenvuoropyyntöjä jonossa. Äänestys 1 Salokunnan koulu: Kaupunginhallitus 40 – Vinha 17 – Poissa 2. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Äänestys 2 Tervamäen koulu: Kaupunginhallitus 31 – Vinha 23 – Tyhjä 2 – Poissa 3. Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
 • 47 Kylien ja vapaa-ajan asumisen neuvottelukunnan perustaminen: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
 • 48 Kaupungin metsien inventointia koskeva valtuustoaloite: Päätös kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Ulpu Hukkanen (kok.) jätti valtuustoaloitteen, että yläkoululaisille annetaan kotitalouden oppikirjat omiksi.

Pertti Hakanen (kesk.) jätti ryhmänsä valtuustoaloitteen Vammalan rautatieaseman kehittämisestä.

Eveliina Asikainen (vihr.) jätti ryhmänsä valtuustoaloitteen lapsiperheiden toiveiden kartoittamisesta. Kyselyllä selvitettäisiin toiveita palveluista.

Kokous päättyi kello 2.35.

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

MAINOS
Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
MAINOS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top