ILMOITUS

Huovinrinteellä selvitetty sisäilman laatua

Uutiset

Samuli Kinnari

Porin prikaati

Kuvituskuva. Porin prikaatin toiminnan esittelyä.

Säkylässä on selvitetty Porin prikaatin Viestikomppanian kasarmirakennuksen sisäilman laatua. Katselmuksessa ei havaittu rakenteista johtuvaa ongelmaa. Toimenpiteet jatkuvat.

Puolustusvoimista kerrotaan, että heinäkuun saapumiserän palvelukseen astumiseen liittyen kasarmitiloihin on tullut paljon uusia majoittujia. Saapumiserän varustaminen on lisännyt materiaalin siirtoja kasarmeihin ja pölyisyys on lisääntynyt hetkellisesti. Kasarmien siisteyteen ja siivoukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Varusmiesten terveystilannetta on seurattu, eikä heidän terveydentilassaan ole havaittu poikkeamia.

Viestikomppaniassa kasarmissa numero 3 on suoritettu katselmus. Sen yhteydessä ei havaittu rakenteista johtuvaa ongelmaa, kuten vuotavaa kattoa tai vesijohtoa. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota toiminnallisiin puutteisiin, kuten majoitustupien kiinni olleisiin korvausilmaventtiileihin.

Havaittuihin epäkohtiin on reagoitu ja tilannetta seurataan. Asian selvittämistä jatketaan sisäilmaryhmän johdolla.

Sisäilmaryhmä kutsutaan koolle

Porin prikaatissa kutsutaan koolle Säkylän sisäilmaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Sisäilmaryhmän tehtävä on yhdessä toimien reagoida epäkohtiin ja päättää toimenpiteistä, joilla ylläpidetään toimitilojen terveellisyys ja turvallisuus.

Työryhmässä ovat Porin prikaatin työ- ja palvelusturvallisuuspäällikön johdolla edustettuina rakennusten käyttäjät, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Senaatti-kiinteistöt, lääkintä- ja terveyshuollon edustaja Sotilaslääketieteen keskuksesta, työsuojeluvaltuutettu ja varusmiestoimikunta sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

· ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

ILMOITUS
Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
ILMOITUS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top