Sastamalan arkkitehtikilpailu ratkesi – Runsaasti hyvin perusteltuja ideoita

Uutiset

Sastamala, arkkitehtikilpailu

Sastamalan arkkitehtikilpailun suunnittelualue.

Ydinkeskustan suunnittelukilpailu on ratkennut Sastamalassa. Yhtäkään ehdotusta ei tulla sellaisenaan toteuttamaan.

Voittajaksi valikoitui arkkitehtien Elina Ahdeojan ja Mikko Siltasen sekä rakennusarkkitehti Mika Saarikankaan ehdotus Promenadi. Se esittää vahvan ja vakuuttavan näkemyksen rannalta rannalle kulkevasta yhteydestä, jonka edellyttämät toimenpiteet tuntuvat luontevilta ja realistisilta. Rakentamisen ilme ja mittakaava on Sastamalan henkeen sopivaa.

“Promenadi on ehdotuksena rohkea olematta toteutettavuudeltaan epärealistinen. Toteutuksen vaiheistus mahdollistaisi keskustan kehittämisen nopean aloituksen ilman purkutoimenpiteitä. Ehdotus olisi mahdollista toteuttaa myös osittain kokonaisuuden kärsimättä. Vaiheittain pitkän ajanjakson kuluessa toteutuva uudisrakentaminen toteuttaisi suunnitelmaa kohde kerrallaan”, toteaa raati.

Toiseksi sijoittui Noora Lehtisen kilpailuehdotus Uusi Aukeama. Kolmanneksi ylsi Exlibris, jonka tekijöitä ovat Arkkitehtitoimisto Ajakin arkkitehdit Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen. Lunastettaviksi töiksi valikoituivat kilpailuehdotukset Kahden järven puisto sekä Fuusio.

“Sekä toiselle ja kolmannelle sijalle yltäneet työt että lunastetut työt sisälsivät oivaltavia ja toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka halusimme ilman muuta jättää käyttöömme keskustan jatkosuunnittelussa”, kertoo kilpailun sihteeri, kaavasuunnittelija Ida Montell.

Tuomaristo myönsi kunniamaininnat kilpailuehdotuksille Rannat ja Coast to Coast. Näistä Rannat keräsi myös osallisilta positiivista palautetta sen puurakentamiseen keskittyvästä ilmeestään ja se erosikin siltä osin näkyvästi muista kilpailuehdotuksista.

Keskustan kokonaissuunnitelma kootaan usean työn osasista

Kilpailuehdotukset sisälsivät runsaasti hyvin perusteltuja ideoita. Parhaat työt tarjosivat kunnianhimoisen ja vaikuttavan, mutta realistinen vision Sastamalan keskustan kehittämiseksi. Ne myös sisälsivät erilaisia ideoita ja näkökulmia sekä uudistavia yksityiskohtia, joita voidaan jatkossa käyttää alueen kaavoituksessa ja julkisten ulkotilojen suunnittelussa.

“Ideakilpailun luonteen mukaisesti yhtäkään ehdotuksista ei voida pitää sellaisenaan suoraan lähtökohtana keskustan asemakaavan uudistamiseksi. Tuomariston suosituksena jatkosuunnittelulle olikin, että keskusta-alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa palkittujen ja lunastettavien töiden ideat koostettaisiin yhteen”, summaa Ida Montell.

Parhaissa ehdotuksissa rakentamisen mittakaava ja määrä oli onnistuttu mitoittamaan kaupungin historiaan ja ympäristön rakenteeseen sopivaksi. Tehtävä oli suunnittelun kannalta haasteellinen.

“Keskustan elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämisen ja toisaalta toteuttamiskelpoisuuden välisen tasapainon löytäminen oli selkeästi kilpailun keskeinen haaste, sillä keskustan houkuttelevuutta ei saavuteta pelkästään mittavalla julkisella rakentamisella. Osassa ehdotuksista täydennysrakentamisen määrä oli esitetty liian suureksi ja taas osassa ehdotuksista oli tyydytty liian arkaan ratkaisuun”, Ida Montell kertoo. “Joidenkin töiden heikkoutena oli myös pysäköinti- ja liikenneratkaisujen epärealistisuus. Pysäköintiratkaisut oli esimerkiksi perustettu liikaa rakenteelliseen pysäköintiin ja rajoitettu merkittävästi pääkadun suuntaista ajoneuvoliikennettä ilman vaihtoehtoista korvaavaa yhteyttä”, hän jatkaa.
Parhaissa kilpailuehdotuksissa oli paneuduttu kauppatorin toiminnan ja ilmeen kehittämiseen

“Kilpailusta saatuja vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastelemalla voidaan lähteä tekemään päätöksiä torin kehittämisestä. Parhaissa ehdotuksissa kaivattu yhteys keskustan ytimestä rannoille toteutui erinomaisesti ja tori oli luonteva osa kokonaisuutta”, toteaa Ida Montell.

Myös linja-autoaseman kehittämiseen oli esitetty useita erilaisia ratkaisuja. Linja-autoaseman ja uimahallin sijoitusratkaisut vaativat kuitenkin vielä raadin mukaan toiminnallisia tarkasteluja.

Tulokset julkistettiin Sastamala-messuilla lauantaina.

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
MAINOS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top