Mainos

Mainos - Satapirkan Tuholaistorjunta

Kiikoisiin ei viranhaltijoiden mukaan tarvita enempää lääkäripalveluja

Uutiset

Suositus resurssista on toteutunut reilusti.

Kiikoinen

Kiikoisten raittia.

Sastamalassa jätetyssä kannanotossa vaaditaan Kiikoisiin lisää lääkäripalveluja. Viranhaltijoiden valmisteleman lausunnon mukaan tähän ei ole tarvetta.

Väestötilastojen perusteella Kiikoisissa on reilut 1 100 asukasta. Lääkäriliitto suosittaa laskennallisesti noin yhtä lääkäriä per 1 700 asukasta. Kiikoisissa tämä tarkoittaisi lääkärin työpainosta 2-3 päivänä viikossa. Suositus on viranhaltijoiden mukaan toteutunut reilusti huolimatta lyhytaikaisista poissaoloista. Lähtökohtaisesti lääkäri käy Kiikoisten terveysasemalla 2-3 päivänä viikossa. Aina tämä ei ole toteutunut muun muassa lomien ja koulutusten vuoksi.

Kannanotossa esitetään muun muassa, että Kiikoisissa on oltu viime vuonna lähes puoli vuotta täysin ilman lääkäripalveluja. Lääkäripalvelujen saatavuutta kuvaillaan ala-arvoisesti järjestetyksi. "Maksamillamme verorahoilla kustannetaan naapuriterveysasemien palvelutarjontaa", kannanotossa kirjoitetaan.

Vammalan pääterveysaseman kiirevastaanotto toimii joka päivä. Viranhaltijat muistuttavat, että se on kaikkien sastamalalaisten ja punkalaitumelaisten käytettävissä. Vähemmän kiirellisissä tapauksissa asukkailla on oikeus käyttää alueen kaikkien terveysasemien palveluja kulloinkin tarjolla olevan resurssin puitteissa. Kiireettömässä hoidossa jonotusajat Sotesissa ovat olleet keskimäärin lyhyempiä verrattuna koko valtakuntaan ja Pirkanmaahan.

Viranhaltijoiden mukaan Kiikoisten alueen väestölle tarjolla oleva lääkäriresurssi kokonaisuutena ylittää Lääkäriliiton laskennallisen suosituksen. Perusteita lisäämiselle ei ole. Sotesi katsoo perusterveydenhuollon palvelutason parantuneen myös kiikoislaisia koskien Sotesin aikana.

Kannanottoa kaupunki on käsitellyt kuntalaisaloitteena, koska se on sanamuodon perusteella sellaiseksi tulkittava. Allekirjoittajina on 560 kiikoislaista, eli noin puolet.

Kuntalaisaloitteeseen annettava vastaus on yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltävänä.

close

Tilaa ilmainen uutiskirje

· · ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.
Scroll to top