Huittisissa ei rakenneta tuulivoimapuistoa Taraskalliolle, asukkaiden vastustus laajaa ja vahvaa

Uutiset

Kaupunginhallitus päätti kaavoituksen lopettamisesta.

Tuulivoima

Tuulivoima.

Tuulivoimapuiston valmistelu Huittisissa Taraskalliolle keskeytyy. Aluetta ei enää pidetä tarkoitukseen soveltuvana.

Asukkaiden vastustus tuulivoimaloiden rakentamista kohtaan on saatujen mielipiteiden perusteella laajaa ja vahvaa. Taraskallio on lähellä asutusta.

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan. Kaavoitustyö lopetetaan.

Tuulivoimaloista katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa rakennetulle ympäristölle sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimiselle.

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat