Sastamalassa tehdään Kokemäenjoella mittauksia tulvakarttoja varten

Uutiset

Kiikan seudulla suuret tulvavirtaamat ovat osoittautuneet haastaviksi, vaikka vahingoilta on vältytty.

Kokemäenjoki, Kiikka, tulva

Suuret tulvavirtaamat ovat osoittautuneet Kiikan seudulla haastaviksi.

Kokemäenjoen pääuoman yläosalle laaditaan tulvakartta. Mittauksia tehdään Äetsän voimalaitoksen ja Tyrvään voimalaitoksen välillä.

"Kiikan seudulla on sattunut tällä vuosituhannella useita hankalia tulvatilanteita, vaikka tulvavahingoilta on onneksi vältytty", kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta. "Tulvatilanteita on koettu joko kasaantuneen hyydepadon tai voimakkaan virtaaman aiheuttamasta vedennoususta", hän jatkaa.

Mittaukset pyritään tekemään pelkästään vesialueella ja tonteilla liikkumista vältetään. Joissain tapauksissa joudutaan kuitenkin poistamaan vähäisissä määrin rantaryteikköä tai oksia. Maanomistajia pyydetään olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen, jos töistä on aiheutunut pysyvää vahinkoa.

Kokemäenjoen pääuoman lisäksi mittauksia tehdään Pehulassa Malvanojalla ja Kiikassa Kiikanojalla.

Lopputuotoksena valmistuvat tulvakartat. Ne kuvaavat tulva-alueen laajuutta eri virtaamatilanteissa.

· ·

Mainos

Mainos - Satapirkan Tuholaistorjunta

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat