Mainos

Mainos - Satapirkan Tuholaistorjunta

Nyt luodaan kunnille uutta roolia – Kannattaa vaikuttaa!

Mielipide

"Kuntavaalit ovat ne vaalit, joissa todella voit vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen ja jokapäiväisen elämäsi konkreettisiin asioihin", kirjoittaa Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

Jyrki Peltomaa

Jyrki Peltomaa.

Neljä vuotta sitten kirjoitin vastaavan kirjoituksen vaalien alla. Sama otsikko sopii tähänkin kirjoituksen! Maakunnalliset sotealueet ovat, ainakin näillä näkymin, tulossa vuoden -23 alusta – ihan samoin kuin oli määrä tulla neljä vuotta sitten vuoden -19 alusta!? Entisellä kansanedustajalla ja kunnanjohtajalla Tapani Töllillä oli aikoinaan tapana sanoa: "Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu!"

Alkavalla uudella vaalikaudella on siis määrä tapahtua 150-vuotisen kunnallishistoriamme suurin uudistus, kun sote ja alueellinen pelastustoimi siirtyisivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että päätösvalta meille niin tärkeistä terveyskeskuksen palveluista ja ikäihmisten palveluista siirtyy kaupungilta uudelle hyvinvointialueelle. Tämä murros tekee kevään kuntavaaleista erityisen tärkeät, koska tulevat valtuustot tulevat luomaan kunnille uutta roolia hyvinvointialueiden kumppanina. Huittisten kaupungilta siirtyy, uudistuksen välittöminä vaikutuksina, reilut puolet budjetista ja noin puolet henkilöstöstä hyvinvointialueiden palvelukseen.

Uudistuksen myötä sivistyspalvelujen (kasvatus, koulutus, kulttuuri) merkitys kaupungissa korostuu, ja kuntien rooli paikallisyhteisön ja sen yhteisöllisyyden kehittäjänä vahvistuu. Myös kaupungin elinvoiman kehittäminen tulee olemaan tärkeällä sijalla uuden valtuuston työskentelyssä. Kaupungin elinvoima perustuu menestyvään yrittäjyyteen, joten yrityselämän edellytysten parantaminen tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevien luottamushenkilöiden työssä. Huittinen on imagoltaan ja yrityselämältään vilkas kaupunki, ja tältä pohjalta sitä on hyvä edelleen yhdessä kehittää.

Ihmisten arvomaailmassa on, erityisesti koronan johdosta, havaittavissa hienoista muutosta, mikä näkyy muun muassa siinä, että asuminen tiiviisti isojen kaupunkien keskustoissa on menettänyt suosiotaan, ja ihmiset yhä enemmän arvostavat maaseudun ja pienempien kaupunkien väljyyttä, luontoa ja turvallisuutta. Tämä toivottu kehitys avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää Huittisten tapaisten seutukaupunkien vetovoimaa ja elinvoimaa.

Tulevakaan valtuusto ei voi välttyä taloushaasteilta. Kun siirrytään "normitalouteen", valtio ryhtyy maksamaan koronan aikana otettuja velkoja pois ja supistamaan julkistalouden alijäämää. Tämä tulee näkymään myös kunnallistalouden kiristymisenä. Pelättävissä myös on, että valtio tulee perimään takaisin kunnille avokätisesti myönnettyjä koronatukia valtionosuuksien leikkauksilla. Valtuuston tulisi kyetä yhä kiristyvän talouden ympäristössäkin pitämään menot kurissa, taseen ylijäämäisenä ja velkamäärän kohtuullisena. Tämä edellyttää valituilta päättäjiltä rohkeutta, kaupungin kokonaisedun huomioimista ja kykyä katsoa kauemmas tulevaisuuteen. Heti syyskaudella uusi valtuusto pääsee luomaan suuntaviivoja tulevaisuuteen, kun se lähtee valmistelemaan kaupungille strategiaa ja pohtimaan tulevien vuosien palvelurakenteita.

Olemme siis valmistelemassa merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja, joista päättäminen on kesällä valittavien valtuutettujen käsissä. Kuntavaalit ovat ne vaalit, joissa todella voit vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen ja jokapäiväisen elämäsi konkreettisiin asioihin. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä ovat asioita päättämässä!

Jyrki Peltomaa
Huittisten kaupunginjohtaja

close

Tilaa ilmainen uutiskirje

·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.
Scroll to top