Pirkanmaalla ja Satakunnassa hoidetaan taimikot hyvin

Uutiset

Metsänhoitotöiden laadussa on jonkin verran alueellisia eroja.

Taimikon varhaishoitoa

Taimikon varhaishoitoa.

Taimikot hoidetaan pääosin hyvin. Havainto perustuu Suomen metsäkeskuksen tarkastuksiin.

Metsänhoitotöiden laadussa on kuitenkin jonkin verran alueellisia eroja. Pirkanmaa ja Satakunta kuuluvat maakuntiin, joissa tehdään parasta jälkeä.

Taimikoita ja nuorten kasvatusmetsien harvennuksia tarkastettiin viime vuonna lähes 9 700 hehtaaria. Reilu viidesosa metsänhoitotöistä oli toteutettu niin, että rahoitusehdot eivät täyttyneet.

Hoidetut taimikot ovat pääosin sekapuustoisia. "Luonnon monimuotoisuuden kannalta sekapuustoisuus on hyvä asia. Sekametsä on myös erilaisia tuhoja vastaan kestävämpi kuin yhden puulajin metsä. Puuntuotannossa kuitenkin menetetään jonkin verran erityisesti silloin, kun osa puustosta on hieskoivua", kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskus myönsi viime vuonna valtion tukea metsänomistajille taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 34 miljoonaa euroa. Näitä metsänhoitotöitä tehtiin kaikkiaan noin 129 000 hehtaarin alalla.

· · ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat