Rohkea ja kriisejä kestävä Säkylä vannoo itsenäisyyteen

Uutiset

Valtuusto hyväksyi uudistetun strategian.

Säkylän seudun lukio

Säkylän seudun lukio.

Säkylän valtuusto on hyväksynyt kunnan uudistetun strategian.

Kunta haluaa olla vuoteen 2030 ulottuvassa visiossaan rohkea ja kriisejäkin kestävä sekä itsenäinen. Se uskoo olevansa elinkeinoelämää houkuttava ja muuttovoittoinen. Toimintaa leimaavat aloitteellisuus, vastuullisuus ja turvallisuus.

Hyvinvointialueen aloittaessa panostetaan entisestään asukkaiden hyvinvointiin, kunnan ja yritysten elinvoimaan sekä sivistykseen ja kulttuuriin. Lasten ja nuorten hyvinvointi on erityisessä suojeluksessa. Koulukiusaamisen nollatoleranssi on itsestäänselvyys. Laadukas lukio tarjoaa erikoistumisvaihtoehtona yrittäjyysvalmennusta. Ikäihmisten palvelutarpeisiin vastataan tiiviiseen kanssakäymiseen perustuen ja laadittavan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kunta tukee ja kannustaa asukkaitaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Strategiassa määritetään askelmerkit pyrkimyksille tarjota parhaat edellytykset yritysten synnylle, kasvulle ja kehitykselle. Uusille yrityksille on tarjolla toimivat puitteet. Tässä Säkylä lukeutuu Satakunnan vankan teollisuusklusterin piiriin. Bio- ja kiertotalous nähdään voimakkaassa kasvuvaiheessa olevana vahvana kehityskohteena. Elintarvikesektori kokonaisuudessaan, alkutuotannosta jalostuksen kautta valmiisiin tuotteisiin, muodostaa lujan tukijalan myös toiminnan laajenemiselle ja monipuolistumiselle.

Matkailu nostetaan alisuoriutujan asemasta todella aktiiviseksi toimijaksi ulkoilun ja liikunnan sekä luonnon ja
kalastuksen aloilla. Seudullisia vahvuuksia hyödynnetään yhteistyöhakuisesti.

Kunta on varuskunnan luotettava ja vahva kumppani. Sen merkitys nähdään edelleen kasvavana.

Seudulliseen yhteistyöhön Säkylä osallistuu aktiivisesti. Toiminnassa halutaan hyödyntää maakuntastrategiaa ja sen ohjelmia.

·

Juttuvinkki

Tiedätkö jotakin kiinnostavaa? Kerro se meille. Kiitos jo etukäteen!

    Tilaa uutiset sähköpostiisi

    Uutiskirje on ilmainen.

    Tilaa Uutiskirje

    Uutiskirje on ilmainen.

    Tuoreimmat