Hirvi

Peura

Tavoitteena 3 300 – 3 900 hirveä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan Satakunnan tämän hetken hirvitiheys vastaa asetettua tavoitetiheyden alarajaa. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta.

Scroll to top