Kemira Chemicals

Peura

Vedystä syntyy sähköä Äetsässä

Sastamalassa Kemira Chemicalsin Äetsän tehtailla on tammikuusta lähtien ollut käynnissä sivutuotteena syntyvää vetyä hyödyntävä, polttokennoon perustuva pilottimittakaavan voimalaitos.

Page 2 of 5 1 2 3 5
Scroll to top