Kokemäenjoki

Päästöillä ei yhteyttä Kokemäenjoen simpukkakuolemiin

12.4.2018

Taustalla ovat poikkeukselliset hyydepadot.

· ·

Pirkanmaan tekemisillä merkitystä Kokemäenjoen tulvimiseen

9.4.2018

Järvien säännöstelyllä voidaan merkittävästi pienentää tai estää tulvavahinkoja.

· ·

Kokemäenjoen nousu tasoittunut Kiikassa

23.2.2018

Vedenkorkeus on huomattavasti taannoisia hyydeongelmia alempana.

·

Viime hyydetulvaan vielä matkaa Kiikassa

21.2.2018

Sastamalassa Kiikassa vedenkorkeus on noussut alkuviikolla 15 senttiä kahdessa päivässä.

·

Pakkasen kiristyminen kasvattaaa hyyderiskiä Kokemäenjoella

19.2.2018

Tulvakeskuksen mukaan Kokemäenjoen hyydetilanne voi jälleen pahentua pakkasten kiristyessä.

· ·

Kiikassa hyydetulva pysynyt aisoissa

10.2.2018

Hyydettä on etenkin Haukansaaren toisessa uomassa ja sen alapuoleisissa koskissa.

·

Tulvavesi uhkasi Kiikassa asuintaloa

9.2.2018

Tyrvään voimalaitoksen juoksutuksen pienentämisen ansiosta vedenkorkeuksia on saatu alentumaan. Lauhtuminen tuo helpotusta tilanteeseen.

· · ·

Kiikassa kiusaa hyydepadosta

8.2.2018

Vedenkorkeus nousi kymmenen sentin päähän vahinkorajasta.

·

Kokemäenjoki käväisi Kiikassa vahinkorajalla

7.2.2018

Juoksutusten pienentäminen korjasi tilanteen. Sään lauhtumisen odotetaan tuovan helpotusta.

·

Kokemäenjoen jääkannettomiin kohtiin voi muodostua hyydettä

3.2.2018

Tulvatilanne keski- ja alajuoksulla on pysynyt vakaana.

· ·

Kokemäenjoen tulvatilanne vakaa

27.1.2018

Huittisissa vesi on tulvarajan alapuolella.

· · ·

Tulvariski kasvanut Huittisissa – Asuinrakennuksia kastumisvaarassa

25.1.2018

Kokemäenjoella tulvariski on kohonnut. Huittisissa on jälleen kastumisvaarassa asuinrakennuksia. Osa paikallisteistä on poikki. Loimijoen virtaaman ennustetaan nousevan lähipäivinä nopeasti.

· ·

Kokemäenjoki pysynyt Huittisissa tulvarajan alapuolella

21.1.2018

Huittisissa Kokemäenjoen tilanne on ollut vakaa.

· ·

Kokemäenjoen hyydetilanne helpottanut toistaiseksi

20.1.2018

Vedenkorkeus Huittisissa Syyrensuun mittauspaikalla laski tulvarajan alapuolelle.

· ·

Hyydepadon räjäyttäminen helpotti tulvatilannetta

19.1.2018

Kokemäenjoen juoksutuksia rajoitetaan yli viikonlopun.

· · ·

Tulva-alueen laajuus noin 500 hehtaaria – Uhkaa Huittisissa asuintaloja

18.1.2018

Puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua patojen räjäytyksiin. Pirkanmaalta saadaan työhön hydrokopteri.

· ·

Hyydetulva uhkaa kastella asuintaloja Huittisissa, jos vesi vielä nousee

17.1.2018

Vesi on tulvinut paikallistielle ja kastellut peltoja sekä vapaa-ajanrakennusten kivijalkoja.

· ·

Hyydepato aiheuttaa Huittisissa tulvavaaraa

16.1.2018

Vesi on levinnyt laajasti peltoalueille ja uhkaa vapaa-ajanrakennuksia.

· ·

Kokemäenjoki yritetään jäädyttää – Tyrvään ja Kolsin voimalaitoksilla ollut ongelmia

9.1.2018

Hyydelauttoja kulkee joessa runsaasti.

· ·

Sateet näkyvät jokivesien ravinnepitoisuuksissa

20.12.2017

Loimijoen vesimäärä ja vedenlaatu määräävät Kokemäenjoen vedenlaadun Huittisista alavirtaan.

· · · ·

Kokemäenjoen jäädytysajo tarvitsee kunnon pakkasen

19.12.2017

Pirkanmaalla varaudutaan Kokemäenjoen hyydetulviin.

· ·

Kokemäenjoen virtaama kovin vuosiin

12.12.2017

Virtaamaa pidetään isona, jotta järvissä olisi varastotilavuutta jäädytysajoa varten.

· ·

Sateet ja sulaminen nostivat vedenkorkeuksia

29.10.2017

Tulvakeskus ennakoi, että esimerkiksi Loimijoki saattaa nousta pelloille.

· · · ·

Loimijoki nousi lähelle tulvalukemia

13.10.2017

Tulvakeskuksen mukaan viikonlopulle ennustetut vähäisemmät sateet eivät todennäköisesti käännä enää vedenpintoja nousuun.

· · · ·

Hyyde Kokemäenjoen merkittävin tulvariski

20.9.2017

Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen säännöstelyyn. Padotus- ja juoksutusselvityksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia pienentää muun muassa Huittisten tulvariskejä.

· · · ·

« Vanhemmat   Uudemmat »

ILMOITUS
Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
ILMOITUS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top