Tulva

Taloja voi jäädä tulvan saartamiksi Huittisissa

23.12.2019

Paikallisteitä on kastunut peltojen lisäksi.

· · ·

Tulvavesi uhkasi Kiikassa asuintaloa

9.2.2018

Tyrvään voimalaitoksen juoksutuksen pienentämisen ansiosta vedenkorkeuksia on saatu alentumaan. Lauhtuminen tuo helpotusta tilanteeseen.

· · ·

Kokemäenjoen tulvatilanne vakaa

27.1.2018

Huittisissa vesi on tulvarajan alapuolella.

· · ·

Tulvariski kasvanut Huittisissa – Asuinrakennuksia kastumisvaarassa

25.1.2018

Kokemäenjoella tulvariski on kohonnut. Huittisissa on jälleen kastumisvaarassa asuinrakennuksia. Osa paikallisteistä on poikki. Loimijoen virtaaman ennustetaan nousevan lähipäivinä nopeasti.

· ·

Kokemäenjoki pysynyt Huittisissa tulvarajan alapuolella

21.1.2018

Huittisissa Kokemäenjoen tilanne on ollut vakaa.

· ·

Kokemäenjoen hyydetilanne helpottanut toistaiseksi

20.1.2018

Vedenkorkeus Huittisissa Syyrensuun mittauspaikalla laski tulvarajan alapuolelle.

· ·

Hyydepadon räjäyttäminen helpotti tulvatilannetta

19.1.2018

Kokemäenjoen juoksutuksia rajoitetaan yli viikonlopun.

· · ·

Hyydetulva uhkaa kastella asuintaloja Huittisissa, jos vesi vielä nousee

17.1.2018

Vesi on tulvinut paikallistielle ja kastellut peltoja sekä vapaa-ajanrakennusten kivijalkoja.

· ·

Hyydepato aiheuttaa Huittisissa tulvavaaraa

16.1.2018

Vesi on levinnyt laajasti peltoalueille ja uhkaa vapaa-ajanrakennuksia.

· ·

Kokemäenjoen tulvasuojelu alkaa Pirkanmaalta

27.2.2015

Järvien säännöstelyllä Pirkanmaalla voidaan merkittävästi pienentää Kokemäenjoen kevään tulvavirtaamia ja vähentää tulvariskejä. Esimerkiksi Huittinen on nimetty merkittäväksi tulvariskialueeksi.

· · ·

Tulvilta vältyttäneen vähien lumien vuoksi

7.3.2014

Tulvia ei Länsi-Suomessa ole odotettavissa vähäisen lumimäärän vuoksi, vaikka sateet kääntänevätkin virtaamat nousuun.

· ·

Kokemäen Säpilänniemen halkaisevalle oikaisu-uomalle haetaan lupaa

10.6.2013

Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojelu on viritetty uudelleen ja Säpilänniemen oikaisu-uomalle Kokemäellä haetaan lupaa. Oikaisu-uomalla on tarkoitus helpottaa tulvatilanteita Huittisissa ja Kokemäellä, mutta sillä on merkitystä koko vesistöalueen tulvariskien hallinnassa.

· · · · ·

Satakunnassa kevättulvat ovella

13.4.2013

Öiden lauhtumisen ja vesisateiden ennakoidaan käynnistävän kevättulvat Satakunnassa.

· · ·

Kokemäenjoki korkealla vielä pitkään

11.10.2012

Vaikka uusia isompia sateita ei lähiviikkoina tulisikaan, niin Kokemäenjoen virtaama ja vedenkorkeus säilyvät selvästi keskimääräistä suurempina vielä pitkään.

· · ·

Rankat sateet aiheuttavat ongelmia Satakunnassa

5.10.2012

Kokemäenjoen virtaaman odotetaan nousevan yli viime kevään tulvahuipun. Euran keskustassa vesi on tulvinut kiinteistöihin ja uhkaa kunnan jätevedenpumppaamoa.

· ·

 

ILMOITUS
Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
ILMOITUS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top