Tays Sastamalaa johdetaan kampuksena

Uutiset

Samuli Kinnari

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa kampusjohtamisen mallin käyttöön Tays Sastamalan johtamisessa yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa. Malli tähtää kaupungin ja sairaanhoitopiirin entistä tiiviimpään yhteistyöhön peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon johtamisessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus nimesi kampusjohtoryhmän, joka vastaa kampuksen strategisesta johtamisesta. Se asettaa toiminnan ja talouden raamit sekä huolehtii yhteyksistä tulevaan maakuntaan. Toiminnan perustaksi johtoryhmä valmistelee kampukselle kokonaissuunnitelman ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Kampuksen strategisella johtamisella on myös kiinteä yhteys alueen elinvoimaisuuteen ja terveyden edistämiseen.

Tays Sastamalan kampusjohtoryhmän puheenjohtaja on Sotesin johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki. Johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja johtava hoitaja Anne Kantola. Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä jäseniä ovat ylihoitaja Marita Saari, hallintoylihoitaja Tiina Surakka, vastuualuejohtaja Tuula Lehtinen ja henkilöstön edustaja Kirsi Koivuniemi. Lisäksi toinen henkilöstön edustaja nimetään Sotesista.

Kampusjohtamisen malli on osa Pirkanmaan erikoissairaanhoidon muutosta, jossa aluesairaalat ovat liittyneet osaksi Taysia ja aluesairaaloiden omasta hallinnosta on luovuttu kesäkuun alussa.

· · ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen:

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Rekisteriseloste

Tuoreimmat

Scroll to top