ILMOITUS

Hirvien ja peurojen määrää vähennetään

Uutiset

Samuli Kinnari

Hirvi

Hirvi.

Satakunnan alueellinen riistaneuvosto on päättänyt hirvieläinkantojen hoitotavoitteista. Ne asetettiin vuosille 2018-2020.

Käytännössä tavoitteet tarkoittavat hirvikannan pienentämistä nykyisestä. Myös valkohäntäpeurakantaa on määrä pienentää vahvimman kannan alueilla.

Tavoitteet on asetettu hirvitalousaluekohtaisesti. Niitä on Satakunnan alueellisen riistaneuvoston toimialueella yhteensä neljä. Asetettu tavoite koskee hirvien talvikannan kokoa ja se on asetettu tiheyshaarukkana hirvitalousalueen kokonaismaapinta-alaa kohti.

Sisämaassa Kokemäenjoen vesistön pohjoispuolella sijaitsevalla Satakunnan ja Pirkanmaan yhteisellä hirvitalousalueella määrällinen tavoite on 2,7-3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla. Tällä hetkellä kannan tiheys on 3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla. Vastaavasti vesistön eteläpuolella tavoitteena on 2,4-2,9 eläimen talvikanta tuhannella hehtaarilla, kun tällä hetkellä kannan tiheys on 3,0.

Käytännössä asetetut tavoitteet tarkoittavat hirvikannan pienentämistä nykyisestä. Tavoitteiden asettamisessa on pyritty ottamaan huomioon sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot, että niiden tuottamat riistataloudelliset hyödyt. Hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan valtakunnallisessa hirvikannan hoitosuunnitelmassa asetettuja tavoitteita, eli hirvilehmiä enintään 1,5 yksilöä yhtä sonnia kohti ja vasojen osuus talvikannasta 20-30 prosenttia.

Valkohäntäpeurakannan osalta tavoitteeksi asetettiin kannan pienentäminen nykyisestä tiheimmillä alueilla Kokemäenjoen eteläpuolella. Tavoitteen toteuttamiseksi pyritään muun muassa naarasverotuksen osuutta näillä alueilla kasvattamaan nykyisestä.

· · · ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

ILMOITUS
Mainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma ArtMainos: Vuorma Art
ILMOITUS

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top