Levon Metsästysseura talkoilee tilat kuntoon

Uutiset

Levon Metsästysseura, Jaakko Erjo

Talkoolaisten panos ja sitoutuminen saavat kiitosta puheenjohtaja Jaakko Erjolta.

Levon Metsästysseura

Levon Metsästysseuran tilat kohentuvat yhdessä tekemällä.

Levon Metsästysseura

Mukana talkoissa on ollut parikymmentä seuran jäsentä.

Sastamalan seutu on tunnettu tiheästä valkohäntäpeurakannastaan. Pyyntilupien määrää alueella on lisätty liikennevahinkojen ja viljelyksille aiheutuvien tuhojen vähentämiseksi. Levon Metsästysseura sai Leader-tukea lahtivajansa kunnostamiseen, jotta se vastaisi toiminnallisuudeltaan alati kasvavaa käyttötarvetta.

Luonnonkauniilla paikalla Houhajärven rannalla Sastamalassa sijaitsee Levon Metsästysseuran omistama Levonniemi. Se on koko seuran toiminnan keskipiste. “Levonnokan perusparannushanke tähtää paikan toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseen”, Levon Metsästysseuran puheenjohtaja Jaakko Erjo kertoo. Alueella on useita talkoovoimin rakennettuja rakennuksia. Niitä remontoidaan nyt Joutsenten reitin tukemassa yleishyödyllisessä investointihankkeessa.

Lahtivajan kunnostaminen tärkeää

Riistankäsittelytilan päivittäminen vastaamaan uusimpia vaatimuksia on tärkein osa koko Levonnokan perusparannushanketta. Hanke vaiheistettiin niin, että lahtivaja remontoitiin ensimmäiseksi, koska se oli tärkeintä saada kuntoon ennen jahtikauden aloitusta.

Lahtivajan peruskorjaus on sisältänyt muun muassa jäähdytysjärjestelmän täydellisen uusimisen, kylmiön rakentamisen lahtivajan sisälle, nylkytilan seinien lisäeristämisen ja maanvaraisen lattian uusiorakentamisen.

Hirvieläinjahdin aloituksen aikaistaminen syyskuun alkuun vaatii hyvät kylmätilat elintarvikehygienian turvaamiseksi. Levon Metsästysseuran alueen tärkeimmät riistaeläimet ovat hirvi ja valkohäntäpeura, joiden asianmukaista jälkikäsittelyä uudistettu lahtivaja varmistaa.

Jaakko Erjo painottaa hygienian ja hyvien toimintatapojen merkitystä läpi koko ketjun lähtien metsästä päättyen lihan oikeanlaiseen käsittelyyn. Nykysäädökset täyttävä riistankäsittelytila on helppo pitää puhtaana ja se takaa lihankäsittelijöille entistä paremmat työskentelyolosuhteet. Uudistettu lahtivaja toimii myös hätäteurastustilana ja kohentaa suurriistavirka-avun toimintaedellytyksiä alueella.

Päärakennus vuorossa seuraavaksi

Ensi keväänä siirrytään metsästysseuran päärakennuksen Levon majan remontoimiseen. Hankkeessa kunnostetaan wc-tilat ja parannetaan liikkumisen esteettömyyttä.

Päärakennusta käyttävät sekä jäsenet että paikalliset yhdistykset ja koululaisryhmät. Sitä myös vuokrataan. Päärakennuksen remontoiminen hyödyttää siten laajemmin paikallista palvelutarjontaa.

Ohjelmassa on lisäksi alueelle johtavan tien ja parkkipaikan parantamista sekä laiturin kunnostamista.

Hyvä hankesuunnittelu Leader-tuen takana

Puheenjohtaja Jaakko Erjo kertoo, että hankkeen käynnistäminen vaati paljon suunnittelua ja Leader-tuen sähköisen hakupalvelun käyttämisessä oli omat haasteensa. Joutsenten reitiltä ja Pirkanmaan ELY-keskukselta saatiin kuitenkin hyviä neuvoja hakuprosessin läpiviemiseen.

“Hankkeen saama Leader-tuki oli tärkeä, eikä hanketta olisi lähdetty toteuttamaan ilman avustusta siinä mittakaavassa kuin nyt on pystytty tekemään”, sanoo Jaakko Erjo.

Hyvän etukäteissuunnittelun lisäksi hanke on vaatinut materiaalien hankintaa ja rahaa sekä ennen kaikkea runsaasti talkootyötä. Aktiivisesti mukana on ollut noin kaksikymmentä talkoolaista, joiden panosta ja sitoutumista puheenjohtaja kiittelee.

Pääosa materiaalihankinnoista kohdistettiin Sastamalan seudulle. Esimerkiksi kylmiöelementit, seinien lisäeristeet ja lahtivajan teräsrakenteet tilattiin paikallisilta yrityksiltä. Koko hanke on tarkoitus saattaa valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Levon Metsästysseura
Perustettu 1931
Kotipaikka Sastamala
Jäseniä n. 150
Investointituki Levonnokan perusparannushankkeeseen Leader Joutsenten reitiltä

· · · ·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat

Scroll to top