Sähköjä kaivetaan maahan Mouhijärvellä ja Karkussa

Uutiset

Työt etenevät entistä enemmän haja-asutusalueille.

Kaivinkone, kauha

Sastamalassa jatkuvat Karkussa ja Mouhijärvellä Carunan mittavat verkonparannushankkeet.

Vuosina 2014-2016 sähköverkkoa on maakaapeloitu taajamissa muun muassa Häijäässä, Karkussa ja Uotsolassa. Nyt työt etenevät entistä enemmän haja-asutusalueille.

Uudet kaivuutyöt alkavat heinä-elokuussa ja jatkuvat arviolta ensi vuoden loppuun. Sähköverkkoa maakaapeloidaan Häijään ja Mouhijärven ympäristössä sekä Hornion, Eskolan ja Pukaran alueilla. Vanhan verkon purkutyöt ja maanrakennuksen viimeistelytyöt ajoittuvat pääasiassa ensi vuoden syksyyn.

Carunan Sastamalan kaapelointityökohteiden urakoitsijakumppani on Sallilan Sähköasennus. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

"Viemme maan alle noin 150 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 140 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti sastamalalaisten sähkönsiirron toimitusvarmuutta", kertoo hankepäällikkö Joonas Hämäläinen.

Karkussa käyttöön uusi sähköasema

Sähkönsiirron luotettavuutta parantaa myös Karkussa sijaitsevan ikääntyneen sähköaseman korvaaminen uudella. Uusi sähköasema otetaan vaiheittain käyttöön heinä-syyskuun aikana. Käyttöönotto aiheuttaa suunniteltuja sähkökatkoja Carunan asiakkaille. Yhtiö tiedottaa suunnitelluista keskeytyksistä kirjeitse tai tekstiviestitse, mikäli asiakas on tilannut maksuttoman Sähkövahti-palvelun.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Caruna maakaapeloi Sastamalassa noin 150 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa. Hanke parantaa noin 1 400 asukkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 75 henkilöä ja on arvoltaan noin 7,5 miljoonaa euroa.

Sastamalan projekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon kaikilla verkkoalueillaan ympäri Suomea. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 82 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen vieressä ja alla olevia metsäalueita. Tänä vuonna Sastamalassa on raivattu yli 130 kilometriä puustoa ilmassa olevien sähkölinjojen alta.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät Carunan projektikartasta.

·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat