Mainos

Mainos - RTT: Lear

Kaupunki ei lähde tarjoamaan kotitalkkaria ikäihmisten avuksi

Uutiset

Aloitteen käsittely viivästyi kohtuuttoman paljon.

Kottikärryt

Sastamalan kaupunki ei lähde tarjoamaan kotitalkkaria, joka voisi autella ikäihmisiä. Asia oli yhteystoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltävänä kuntalaisaloitteen pohjalta.

Kuntalaisaloitteessa todetaan, että ikäihmisten kotona asumista tulisi helpottaa järjestämällä heille apua raskaisiin piha- ja sisätöihin. Näihin tulisi aloitteen mukaan ensisijaisesti käyttää henkilöitä, jotka eivät ole muuten työllistyneet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausunnossaan, että kotitalkkaritoiminta mahdollisesti tukisi ikäihmisten kotona selviytymistä ja siitä näkökulmasta se on asiana kannatettava. Yritysvaikutusten kannalta palvelun laajentaminen kuitenkin heikentäisi vastaavalla alalla toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden taloudellinen tilannekaan ei salli lisätä kaupunkilaisille tarjottavia uusia palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä.

Aloitteen käsittely viivästyi kohtuuttoman paljon

Kuntalaisaloite oli jätetty keväällä yli kaksi vuotta sitten. Kaupunki myöntää, että sen käsittely oli viivästynyt kohtuuttoman paljon. Jostakin syystä aloite ei ollut välittynyt kotihoidolle ja työllisyyspalveluille. Vastaavan toistuminen jatkossa pyritään estämään.

·

Mainos

Mainos: Mustan nauhan ritari

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Seuraava:

Edellinen:

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.
Scroll to top