Tuomiokapituli perkaa seurakunnan kriisiytynyttä tilannetta Kokemäellä

Uutiset

Tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti.

Kokemäki, kirkko

Kokemäen kirkko.

Kokemäen seurakunnan asioiden selvittely jatkuu tuomiokapitulissa. Tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Heikolan tekemä hallintokantelu vs. kirkkoherra Timo Wariksen toiminnasta sosiaalisessa mediassa oli tuomiokapitulin käsiteltävänä. Hallintokantelu koski Facebook-päivitystä. Waris oli tykännyt kommentista, jossa Heikolan mielestä kirjoitettiin hänestä halventavasti. 

Tuomiokapituli kiinnittää vs. kirkkoherra Timo Wariksen huomiota rakentavaa ja kunnioittavaa keskustelua edistävään toimintaan sosiaalisessa mediassa. Hallintokantelu merkittiin tiedoksi ja todettiin, että se ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Joukko seurakunnan luottamushenkilöitä on toimittanut tuomiokapitulille kiireellisen toimenpidepyynnön koskien vs. kirkkoherra Timo Wariksen pidättämistä virasta. Tuomiokapituli totesi, että virantoimituksesta pidättämisen perusteet ovat laissa säädettyjä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kirkkoneuvostolle on annettava mahdollisuus antaa asiassa lausunto. Lausunnot on annettava vuoden loppuun mennessä. 

Käynnissä on seurakunnan työyhteisön työhyvinvointia koskeva selvitys, jolle myönnettiin jatkoaikaa helmikuun loppuun. Työtä tekee lääninrovasti Heimo Hietanen. Vs. kirkkoherra Timo Warikselle annettiin vuoden loppuun jatkoaikaa selvityksen antamiseen kirkkoneuvoston tekemään kanteluun. Molemmille selvityksille oli anottu lisäaikaa.

Tuomiokapituli on huolissaan vs. kirkkoherran, luottamushenkilöiden, työyhteisön ja seurakuntalaisten jaksamisesta kriisiytyneessä tilanteessa.

·

Tilaa uutiset sähköpostiisi

Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.

Tuoreimmat