Kemira Chemicals

Peura

Vedystä syntyy sähköä Äetsässä

Sastamalassa Kemira Chemicalsin Äetsän tehtailla on tammikuusta lähtien ollut käynnissä sivutuotteena syntyvää vetyä hyödyntävä, polttokennoon perustuva pilottimittakaavan voimalaitos.

Page 1 of 2 1 2
Scroll to top